Kaart van Châtelet

Châtelet is een stad in het oosten van de provincie Henegouwen en heeft het Frans als officiële taal. Het ligt aan de Samber, in de buurt van Charleroi. Het heeft een bevolking van 35.567. De eerste verwijzing naar de naam Châtelet was in de 12e eeuw, toen het grondgebied werd geschoken aan het kapittel van de kathedraal van Luik. De economie van Châtelet werd gedurende zijn geschiedenis vooral gedomineerd door ambachtelijke gilden en handel. Tijdens de industriële revolutie was het een belangrijke stad die tussen 1811 en 1950 groeide met een factor 20. Schilder René Magritte liep hier in het begin van de 20e eeuw school.